Ogłoszenia 
 

Krajowe Centrum ds. AIDS realizuje projekt H-Cube współfinansowany przez Komisję Europejską


PROJEKT H-CUBE
HBV-HCV-HIV:
Trzy poważne zagrożenia dla młodych Europejczyków.
Diagnoza sytuacji oraz stawienie czoła tym wyzwaniom
w krajach UE

Projekt H-Cube jest realizowany za pośrednictwem Krajowego Centrum ds. AIDS. Tematyka Projektu dotyka poważnych zagrożeń dla młodych Europejczyków związanych z zakażeniem HCV, HBV, HIV. Jest to cenna i społecznie niezbędna inicjatywa, która przyniesie wiele korzyści całemu społeczeństwu w postaci mniejszej liczby zakażeń HIV, HBV i HCV.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl (ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa, tel.:+48 (22) 331 77 77, fax.: +48 (22) 331 77 57). Zapraszamy także do odwiedzenia strony projektu www.hcube-project.eu, którego koordynatorem jest Uniwersytet w Sassari (UNISS) we Włoszech. Projekt H-Cube rozpoczął się 1 maja 2009 r. i trwał będzie 30 miesięcy. Uczestniczą w nim zarówno instytucje administracji publicznej, jak i organizacje pozarządowe z wielu krajów Europy, takich jak: Włochy, Rumunia, Grecja, Słowenia, Polska, Czechy, Bułgaria, Węgry, Cypr, Malta i Litwa. Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską (EAHC - Executive Agency for Health and Consumers).

Celem głównym projektu jest identyfikacja dobrych praktyk i dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi profilaktyki trzech chorób zakaźnych: HIV, HBV i HCV, realizacja programów szkoleniowych i kampanii profilaktycznych w poszczególnych krajach. Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-24 oraz ich rodzice i nauczyciele.
PlakatWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5359 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.