Ogłoszenia 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na zakupie czasu antenowego w celu emisji 30 sekundowych spotów reklamowych (reklamy radiowej) promujących Projekt systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWarszawa, dnia 25 sierpnia 2010 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe nie stanowiące zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa polegająca na emisji spotów (reklam radiowych) dotyczących Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Starcom MediaVest Group,
ul. Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa
. Uzasadnienie wyboru: Jedynym kryterium oceny była cena oferty brutto. Powyższy wykonawca spośród ofert nadesłanych na zapytanie ofertowe złożył ofertę z najniższą ceną, a co za tym idzie oferta przez niego złożona jest najkorzystniejsza. Nie zaistniały przesłanki unieważnienia postępowania.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz porównaniem złożonych ofert
Zaproszenia do składania ofert13.08.2010r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3429 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.