Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie leku Octagam


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, 24 września 2010 r.Komunikat Ministra Zdrowia
w sprawie leku Octagam


Minister Zdrowia informuje, iż pojawiły się podejrzenia, iż poziom bezpieczeństwa leku Octagam nie jest zadowalający. Działania w sprawie pełnego wyjaśnienia kwestii bezpieczeństwa podjęła już Komisja Europejska. Niezwłocznie po wydaniu w tym zakresie decyzji przez Komisję Europejską, zarówno Minister Zdrowia, jak i Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podejmą wszelkie niezbędne działania w zakresie dotyczącym obrotu na terenie Polski w/w lekiem.

Minister Zdrowia pragnie uczulić lekarzy i personel medyczny, aby zachowali szczególną ostrożność w zakresie stosowania leku Octagam.


Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Marek Haber

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-09-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6885 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.