Ogłoszenia 
 

Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ


Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie

Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ


Uprzejmie informujemy, że w związku z realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, projektem Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do wszystkich zakładów opieki zdrowotnej, należących do grona beneficjentów projektu, zostały wystosowane pisemne zaproszenia do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Poniżej zamieszczono treść pisma z zaproszeniem oraz załączniki, dotyczące rejestracji do udziału w poszczególnych szkoleniach.

Jednocześnie informujemy, że do udziału w projekcie, zgodnie z zatwierdzoną definicją grupy docelowej, zostały zaproszone zakłady opieki zdrowotnej, które posiadały w roku 2008 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, o kwocie zobowiązania Funduszu powyżej 3 000 000 zł. Tylko te jednostki będą mogły utworzyć konta na elektronicznej platformie projektu i uzyskać dostęp do zamieszczanych tam informacji i materiałów.Człowiek – najlepsza inwestycjaZałącznik 1 - ZAPROSZENIE
Załącznik 2 - INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI NA SZKOLENIA-KONFERENCJE
Załącznik 3 - INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI NA SZKOLENIA LIDERÓWWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5931 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.