Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym


Warszawa, dnia 21 grudnia 2010 r.OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

Zespół Konkursowy powołany przez Ministra Zdrowia
informuje, że wszczyna się postępowanie konkursowe na:

WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ
I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU
I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE


Warunki Konkursu dostępne są na stronach:
1. Ministerstwa Zdrowia www2.mz.gov.pl,
2. Narodowego Centrum Krwi www.nck.gov.pl
3. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia www.zzpprzymz.pl

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką składającego wniosek, z dopiskiem:

KONKURS NA WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE.

w terminie do dnia 21.01.2011 roku, do godziny 15.00.
na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa


Na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do postępowania konkursowego, zadane do dnia 7.01.2011 r. na adres korespondencyjny: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1; 00-080 Warszawa, tel.: 22 556 49 00, fax 22 556 49 30, e-mail: konkurs@nck.gov.pl, Zespół Konkursowy opublikuje odpowiedzi na stronach internetowych: www2.mz.gov.pl, www.nck.gov.pl, www.zzpprzymz.pl

Zespół Konkursowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.


DO NINIEJSZEGO KONKURSU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarunki Konkurs - plik do pobrania w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7735 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.