Ogłoszenia 
 

List do rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w sprawie przekazania danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa


Warszawa, 23 grudnia 2010 r.Rektorzy uczelni medycznych
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia


Szanowny Panie Rektorze,

w związku z koniecznością zgromadzenia danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych na zadania w obszarze działalności dydaktycznej, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 8, 9 i 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia uprzejmie prosi o nadesłanie wypełnionych przez Uczelnię tabel, stanowiących załączniki do niniejszego pisma.

Dane zawarte w załącznikach 1 i 4 oraz 5 – 7 należy podać w ujęciu zgodnym ze sporządzanymi przez uczelnie sprawozdaniami dla Głównego Urzędu Statystycznego o symbolach odpowiednio S-10 (załącznik Nr 1, 4 i 5), S-12 (załącznik Nr 6) i Z-06 (załącznik Nr 7) za 2010 r., przy równoczesnym uwzględnieniu uwag podanych pod tabelami. Wypełnione tabele (w formie elektronicznej) należy przekazać do Departamentu w terminie do 14 stycznia 2011 r. (załączniki Nr 1 – 5 i 8), a pozostałe załączniki należy przekazać do dnia 21 stycznia 2011 r. na adres: s.stelmach@mz.gov.pl. Jednocześnie prosimy o nadesłanie wypełnionych załączników tradycyjną drogą pocztową.

W przypadku pytań związanych z wypełnianiem tabel należy kontaktować się pod numer telefonu: (022) 634-92-37.

Jednocześnie, jak co roku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadesłanie kopii sprawozdań S-10, S-11, S-12 i Z-06 za rok 2010 na adres Departamentu.

Prosimy potraktować sprawę jako pilną.Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Roman Danielewicz
Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa WyższegoZałączniki 1-9 (plik Excel)Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5575 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.