Ogłoszenia 
 

List do rektorów uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w sprawie danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną


Warszawa, 27 stycznia 2011 r.Rektorzy uczelni medycznych
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia


Szanowni Państwo Rektorzy,

w związku z koniecznością zgromadzenia danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na 2011 r., Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia uprzejmie prosi o nadesłanie wypełnionych przez Uczelnię tabel, stanowiących załączniki do niniejszego pisma.
Wypełnione tabele prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: s.stelmach@mz.gov.pl w terminie do 14 lutego 2011 r. Jednocześnie prosimy o nadesłanie wypełnionych tabel tradycyjną drogą pocztową .
Prosimy potraktować sprawę jako pilną.


Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Roman Danielewicz
Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa WyższegoZałącznik 1. Informacja na temat pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w 2010 r. dla uczelni medycznych


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5523 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.