Ogłoszenia 
 

Informacja o pierwszym podmiocie, który uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpiku


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 22 lutego 2011 rokuKomunikat


Ministerstwo Zdrowia informuje, iż decyzją z dnia 21 lutego 2011 roku Minister Zdrowia udzielił Wojskowemu Instytutowi Medycznemu w Warszawie pozwolenia na wykonywanie działalność o charakterze ośrodka dawców szpiku, o której mowa w art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.).

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na tę działalność. Ośrodek ten spełnia warunki uprawniające do uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia określone w ww. ustawie zarówno w zakresie kwalifikacji zatrudnionych osób jak i stosowanych procedur.

Zgodnie ustawą o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do zadań ośrodka dawców szpiku należy m.in. rekrutowanie potencjalnych dawców szpiku oraz opieka nad dawcami związana z procedurą pobrania od nich szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do przeszczepienia. Osobom, które zgłoszą chęć zostania dawcą szpiku ośrodek dawców szpiku zapewnia informacje na temat honorowego dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, obejmujące m.in.:
1) dostępność wykonania badań w pobliżu miejsca zamieszkania lub pobytu kandydata na potencjalnego dawcę komórek krwiotwórczych;
2) zalety i zagrożenia związane z honorowym dawstwem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
3) społeczne, etyczne, prawne i zdrowotne aspekty honorowego dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
4) skutki zdrowotne dla dawcy związane z pobraniem i biorcy związane z przeszczepieniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
5) uprawnienia związane z uzyskaniem tytułu Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu.


Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Andrzej Włodarczyk

21.03.2011 Informacja o kolejnych podmiotach, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpiku
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-02-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13579 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.