Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie projektu wykazu leków refundowanych


Warszawa, dnia 17 lipca 2003 r.

RZECZNIK PRASOWY
MINISTERSTWA ZDROWIA
Agnieszka Gołąbek


KOMUNIKAT
    W dniu 17 lipca br. został wysłany do uzgodnień zewnętrznych projekt wykazu leków refundowanych. Przy opracowywaniu wykazu uwzględniono wszystkie wnioski złożone do 31 marca br., spełniające kryteria przyjęte przez Zespół do Spraw Gospodarki Lekami. Zespół przygotowując nowy projekt wykazu leków refundowanych kierował się troską o obniżenie wielkości współpłacenia przez pacjentów za leki podstawowe i uzupełniające.

    Wykaz zawiera 372 nowe pozycje. Z aktualnie obowiązującej listy usunięto 256 opakowań preparatów, z czego 72 z powodu wykreślenia z wykazu na prośbę producenta lub skreślenia z rejestru i 22 ze względu na przekwalifikowanie do kategorii leków używanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Pozostałe 162 opakowania usunięto, ponieważ rażąco odbiegały pod względem ceny w stosunku do swoich odpowiedników, znajdujących się w wykazach. Do podmiotów odpowiedzialnych za wspomniane 162 preparaty zostaną wysłane propozycje cenowe, których przyjęcie jest warunkiem ponownego umieszczenia w wykazie leków refundowanych.

Agnieszka Gołąbek

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-07-17
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5868 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.