Ogłoszenia 
 

Komunikat dotyczący wezwań w trybie art. 67 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)


Uprzejmie informujemy, iż wezwania do podmiotów odpowiedzialnych z zakresu terapii wspomagającej zostały wysłane w dniu 28.07.2011.MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament
Polityki Lekowej

Warszawa, 6 lipca 2011 r.Komunikat
dotyczący wezwań w trybie art. 67
ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. Nr 122, poz. 696)


Departament Polityki Lekowej i Farmacji informuje, iż na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, rozpoczęta została (zgodnie z danymi adresowymi przekazanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) wysyłka wezwań do przeprowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia urzędowej ceny zbytu oraz instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 niniejszej ustawy, oraz przedstawienia informacji i zobowiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2, art. 25 pkt 4 i pkt 6 lit. e oraz art. 26 pkt 1 lit. a-f i j-l ww. ustawy.

Wraz z postępem prac w zakresie wysyłania ww. wezwań na stronie Ministerstwa Zdrowia publikowany będzie wykaz wezwań dotyczących konkretnych produktów i podmiotów odpowiedzialnych, importerów równoległych, wytwórców wyrobów medycznych lub jego autoryzowanych przedstawicieli, dystrybutorów lub importerów, do których wezwania zostały skierowane.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych o analizę wykazu wezwań i informacje np. dotyczące ewentualnych omyłek pisarskich. W przypadku, gdy dane adresata są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub w sytuacji nie otrzymania w terminie 14 dni od publikacji niniejszego komunikatu wezwania dotyczącego Państwa produktu prosimy o kontakt w tej sprawie.

Ww zgłoszenia należy kierować do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji i na adres e-mail: negocjacje-cenowe@mz.gov.pl


(-) Artur Fałek
Dyrektor
Departamentu Polityki Lekowej
WYKAZY WEZWAŃ
wykaz 1 - dla leków refundowanych,
wykaz 2 - dla programów terapeutycznych i chemioterapii,
wykaz 3 - dla terapii wspomagającej.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8473 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.