Ogłoszenia 
 

Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoInformacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ


Uprzejmie informujemy, że w związku z realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, projektem Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do wszystkich zakładów opieki zdrowotnej oraz do przedstawicieli organów założycielskich, należących do grona beneficjentów projektu zostały wystosowane pisemne zaproszenia do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Jednocześnie informujemy, że do udziału w projekcie, zgodnie z zatwierdzoną definicją grupy docelowej, zostały zaproszone zakłady opieki zdrowotnej, które posiadały w roku 2008 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, o kwocie zobowiązania Funduszu powyżej 3 000 000 zł. Tylko te jednostki będą mogły utworzyć konta na elektronicznej platformie Projektu ( www.nzzoz.mz.gov.pl) i uzyskać dostęp do zamieszczanych tam informacji i materiałów. Ponadto nadmieniam, że w zakładce „Komunikaty” niniejszej platformy można zapoznać się z treścią wysłanych do Państwa zaproszeń do udziału w projekcie.

Zaznaczamy również, że realizację planowanego Projektu uzasadnia potrzeba działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie zrównania szans kobiet i mężczyzn. Zatem jeżeli liczba osób, do których adresowany jest Projekt w danym ZOZ będzie wyższa niż liczba pracowników jednostki mogących uczestniczyć w szkoleniach, kierownik jednostki powinien w pierwszej kolejności delegować
do uczestnictwa kobiety.

Nadmieniamy również, że udział w ww. szkoleniach jest bezpłatny.

Termin zgłaszania deklarowanych liczb uczestników na szkolenia-konferencje został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2011r.

UWAGA ! Rekrutacja na szkolenia liderów została już ZAKOŃCZONA.

1.

Informacji na temat Projektu i związanych z nim sesji szkoleniowych udzielają pracownicy Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia: Pani Paulina Pyrko oraz Pani Karolina Sabarańska pod numerem telefonu /22/ 53 00 334.

2.

W przypadku problemów z dostępem do konta ZOZ-mail, przyporządkowanego Państwa jednostce w Rejestrze ZOZ, prosimy o kontakt z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod numerem telefonu /22/ 597 09 20.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10939 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.