Ogłoszenia 
 

Informacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoInformacja w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ


Uprzejmie informujemy, że w związku z realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, projektem Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Zdrowia ma zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników podmiotów leczniczych (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654, z późn. zm./), a zwłaszcza kadrę zarządzającą oraz przedstawicieli podmiotów tworzących, należących do grona beneficjentów, do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Głównym celem projektu jest przekazanie pracownikom podmiotów leczniczych oraz przedstawicielom podmiotów tworzących wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowego modelu rachunku kosztów (przygotowanego przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej) w procesie uzyskiwania rzetelnej informacji o rzeczywistych kosztach świadczeń opieki zdrowotnej i w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi.
Z punktu widzenia podmiotów tworzących ujednolicenie metodologii rachunku kosztów i sprawozdawczości kosztowej będzie natomiast miało podstawowe znacznie przy analizie i ocenie sytuacji finansowej oraz badaniach i porównywaniu efektywności podmiotów leczniczych.
Ponadto, prezentowane rozwiązania z zakresu nowego modelu rachunku kosztów będą podstawą do tworzenia przyszłych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie – dlatego też celem szkolenia jest również przedstawienie założeń nowego modelu rachunku kosztów, co może w istotny sposób ułatwić jego późniejsze wdrażanie.

Dodatkowym celem Projektu będzie upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi restrukturyzacji oraz modeli organizacji opieki zdrowotnej zgodnie z ideą opieki koordynowanej (managed care).

Zaznaczamy również, że realizację planowanego Projektu uzasadnia potrzeba działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie zrównania szans kobiet i mężczyzn. Zatem jeżeli liczba osób, do których adresowany jest Projekt w danym ZOZ będzie wyższa niż liczba pracowników jednostki mogących uczestniczyć w szkoleniach, kierownik jednostki powinien w pierwszej kolejności delegować do uczestnictwa kobiety zatrudnione zwłaszcza na stanowiskach kadry zarządzającej.

Nadmieniamy również, że udział w ww. szkoleniach jest bezpłatny.

Termin zgłaszania deklarowanych liczb uczestników na szkolenia - konferencje będzie trwać do końca realizacji projektu tj. do grudnia 2013 r. Pragniemy jednak nadmienić, że w przypadku zgłoszenia pełnej liczby uczestników zaplanowanych przez organizatora do udziału w projekcie, Ministerstwo Zdrowia zastrzega sobie wcześniejsze zakończenie rekrutacji.


1. Kontakt do firmy, z którą Ministerstwo Zdrowia podjęło w chwili obecnej współpracę w zakresie prowadzonych działań rekrutacyjnych na szkolenia:
Firma: FUNDACJA PRO ECONOMICUS
Pani: DOROTA SEREDYN
Adres: Bagatela 10 lok. 10, 00- 585 Warszawa
Tel. 022 821 91 20, 606 454 440
Fax 022 627 22 47
E-mail d.seredyn@constructionclub.pl


2. Informacji na temat Projektu i związanych z nim sesji szkoleniowych udzielają pracownicy Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia: Pani Paulina Pyrko oraz Pani Iwona Zielińska pod numerami telefonu /22/ 53 00 334 lub 122.
Człowiek – najlepsza inwestycja
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2012-08-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 12167 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.