Ogłoszenia 
 

Informacja po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli NFZ i NSZZ „Solidarność” (regionów Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego oraz Podbeskidzkiego)


MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 14 listopada 2011 r.Informacja po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia
z udziałem przedstawicieli NFZ i NSZZ „Solidarność”
(regionów Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego
oraz Podbeskidzkiego)
w dniu 14 listopada 2011 r.


W trakcie spotkania przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawili informację na temat rozliczeń między oddziałami migracji za rok 2009, ze szczególnym uwzględnieniem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zażądali wskazania terminu, w którym możliwe będzie przekazanie na rzecz Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ środków na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej poniesionych przez oddział w ramach międzyoddziałowej migracji ubezpieczonych za rok 2009. Ponadto związkowcy zażądali natychmiastowego anulowania zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r., w którym dokonano podziału funduszu zapasowego pomiędzy trzy województwa. Zaproponowali, aby najpierw uregulować zaległe należności z tytułu migracji, a następnie dokonać podziału pozostałych środków. Jednocześnie NSZZ „Solidarność” wystąpił o zwiększenie puli środków Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o kwotę nie mniejszą niż 350 mln zł w celu pokrycia braków finansowych ŚOW.

Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz zadeklarował, że gdy po I kwartale 2012 r. (nie wcześniej niż 20 kwietnia) okaże się, że wpływ pieniędzy ze składek będzie na podobnym lub wyższym poziomie niż planowany, możliwe będzie uregulowanie należności za migracje za rok 2009 ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej Funduszu.

Kolejne spotkanie odbędzie się do dnia 5 grudnia 2011 r.


/-/ Piotr Olechno
Rzecznik Prasowy

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-11-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5846 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.