Ogłoszenia 
 

STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012


STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA
W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012


Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093, z późn. zm.) – Minister Zdrowia, przyznaje nw. studentom stypendium na rok akademicki 2011/2012:Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy

1. Bergmann Katarzyna
2. Dobek Aleksandra
3. Niespodziński Bartłomiej

Gdański Uniwersytet Medyczny
4. Derwich Marcin
5. Dudzińska Natalia
6. Klasa Łukasz
7. Kozłowska Anna
8. Łaska Marta
9. Sadowska Alicja
10. Wysocki Piotr

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

11. Pilch Patrycja
12. Puzoń Anna
13. Siwozad Karolina
14. Sklarek Aleksandra
15. Sordyl Ryszard

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum

16. Holcman Katarzyna Rita

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
17. Zybińska Sabina

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
18. Braun Marcin
19. Kłosek Sebastian
20. Włodarczyk Katarzyna

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
21. Kapłon Marzena
22. Michalik Sylwia
23. Paschke Łukasz
24. Pietrzak Anna
25. Szymoniak Marta
26. Wojtczak Anna
27. Zwanzig Marcin

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
28. Iwanowska Natalia
29. w Pomorskiej Akademii Medycznej, stypendium uzyskały 2 osoby, w tym 1 nie wyraziła zgody na opublikowanie danych osobowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny
30. Chorążka Kamil
31. Grąt Michał
32. Grzyb Agnieszka
33. Kogut Dominik
34. Kornakiewicz Anna
35. Kryczka Adrianna
36. Mińko Magdalena
37. Niedziela Magdalena
38. Skrzypecki Janusz Ryszard
39. Staruch Adam Daniel
40. Stępniewski Piotr
41. Tomaniak Mariusz
42. Wolny Rafał
43. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, stypendium uzyskało 14 osób, w tym 1 nie wyraziła zgody na opublikowanie danych osobowych

Akademia Medyczna we Wrocławiu
44. Gaber Katarzyna Anna
45. Gościniak Magdalena
46. Huminiak Paulina
47. Kaleńczuk Łukasz
48. Kosmala Marta
49. Kozłowska Katarzyna
50. Krzysztofik Justyna
51. Maciak Ewa
52. Popecki Paweł
53. Ratajczak Krystian
54. Szeląg Ewa
55. Walków Marcin


Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia sportowe


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum w Bydgoszczy

1. Michalski Łukasz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2. Wilczyńska Katarzyna

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3. Bernatowicz Krzysztof

Warszawski Uniwersytet Medyczny
4. Dąbrowska Anna


(Listę sporządzono w porządku alfabetycznym )


Lista stypendystów za osiągnięcia w nauce - po uwzględnieniu odwołań


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
1. Jankowski Marcin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2. Błotnicki Michał

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3. Zawada Sylwia

Warszawski Uniwersytet Medyczny
4. Grąt Karolina
5. Przybek Joanna Natalia

Akademia Medyczna we Wrocławiu
6. Zacharzewska Anna

(Listę sporządzono w porządku alfabetycznym )
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-12-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-07-06
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-06Małgorzata Woźniak-Juhre dodano - listę stypendystów za osiągnięcia w nauce - po uwzględnieniu odwołań

Statystyka strony: 7689 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.