Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie zmiany ustawy o zawodach pielęgiarki i położnej oraz ustawy zmieniajacej ustawę o zawodach pielegniarki i położnej


Warszawa, 05.09.2003 r.

KOMUNIKAT

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż w trakcie konferencji uzgodnieniowej w dniu 3 września br., ustalono, iż dziedziny pielęgniarstwa i dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których będą prowadzone specjalizacje oraz kursy kwalifikacyjne pozostaną w zakresie maksymalnie zbliżonym do obowiązujących we wcześniejszym systemie kształcenia.
Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż aby zapewnić płynność procesu prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, ramowe programy specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych pozostaną w wersji niezmienionej.

Zatem organizatorzy kształcenia ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego mogą składać wnioski na formularzu wniosku, którego wzór załączony jest do niniejszego komunikatu.

W odniesieniu do wniosków składanych przez organizatorów kształcenia, którzy posiadają zatwierdzony wcześniej program kształcenia, prosimy o wskazanie daty zatwierdzenia programu oraz numeru pisma aby sprawniej i w możliwie najkrótszym czasie można byłoby rozpatrzyć te wnioski.
Dla zagwarantowania sprawności procesu wydawania zezwoleń, Ministerstwo Zdrowia uprzejmie prosi organizatorów kształcenia o składanie wniosków o udzielenie zezwolenia, na te rodzaje kształcenia, których uruchomienie planowane jest w najbliższym terminie.

Specjalizacje dla pielęgniarek realizowane mogą być w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
  1) rodzinnego;
  2) w ochronie zdrowia pracujących;
  3) środowiska nauczania i wychowania;
  4) zachowawczego;
  5) geriatrycznego;
  6) kardiologicznego;
  7) nefrologicznego;
  8) diabetologicznego;
  9) pediatrycznego;
  10) chirurgicznego;
  11) operacyjnego;
  12) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
  13) onkologicznego;
  14) psychiatrycznego;
  15) opieki długoterminowej;
  16) neurologicznego;
  17) opieki paliatywnej;
  18) ratunkowego.
-oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;

Specjalizacje przewidziane dla położnych realizowane mogą być w: dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa ginekologicznego, pielęgniarstwa położniczego oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Specjalizacje dla pielęgniarek, położnych mogą być także prowadzone w dziedzinach: pielęgniarstwa neonatologicznego, pielęgniarstwa epidemiologicznego, a także w dziedzinie organizacji i zarządzania.
Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
  1) rodzinnego;
  2) w ochronie zdrowia pracujących;
  3) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
  4) psychiatrycznego;
  5) onkologicznego;
  6) zachowawczego;
  7) środowiska nauczania i wychowania;
  8) nefrologicznego z dializoterapią;
  9) opieki długoterminowej;
  10) opieki paliatywnej;
  11) ratunkowego;
-oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych mogą być także prowadzone w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz w dziedzinach pielęgniarstwa: neonatologicznego, epidemiologicznego i opereacyjnego.

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż niezależnie od finalizowania prac legislacyjnych będę kontynuowane prace programowe oraz działania w zakresie przyjęcia docelowo optymalnych rozwiązań dla systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. W tym celu zostanie powołany zespół, w skład którego wejdą również przedstawiciele strony społecznej reprezentujący pielęgniarki i położne. Wyniki prac zespołu znajdą swoje odzwierciedlenie w nowelizacji aktów normatywnych obejmujących obszar kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, jak również w zmianach ramowych programów kształcenia dla: specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-09-05
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5351 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.