Ogłoszenia 
 

Deklaracja Ministrów Zdrowia Krajów Akcesyjnych


Deklaracja Krajów Akcesyjnych

    My, Ministrowie Zdrowia Krajów Akcesyjnych,

    Świadomi naszej społecznej odpowiedzialności za dostarczanie naszym Narodom nowych leków tak szybko jak to możliwe, chcielibyśmy ponowić nasze obawy związane z zapisami dotyczącymi ochrony danych rejestracyjnych w ramach Nowelizacji (Review 2001) Europejskiej Legislacji Farmaceutycznej.

    Przeprowadzona Nowelizacja (Review 2001) ma na celu zwiększenie dostępności do innowacyjnych leków poprzez sprzyjanie ich konkurencyjności z generykami, jak również utorowanie drogi do rozszerzenia. Dzieląc się ogólnymi celami tych procesów, jesteśmy przekonani, że te kwestie nie mogą być w rzeczywistości osiągnięte bez aktywnego uczestnictwa krajów akcesyjnych w pracach nad projektem aktualnych zmian legislacji przed faktyczną akcesją.

    Chcielibyśmy nawiązać do porozumienia osiągniętego podczas negocjacji akcesyjnych, które dostosowało krajową legislację do acguis communautaire. W pewnych istotnych obszarach Przegląd 2001 obejmuje dalej idące zmiany przepisów prawnych niż wynikałoby to z porozumienia dotyczącego dostosowania krajowej legislacji do obowiązującego ustawodawstwa wspólnotowego, które zostało osiągnięte w rezultacie długich i trudnych negocjacji.

    Dotyczy to w szczególności przedłużenia wyłączności danych rejestracyjnych do 10 (8+2) lat, podczas gdy obecnie obowiązująca legislacja wspólnotowa zezwala na wprowadzenie 6-lctnicgo okresu ochrony.

    Proponowane zmiany znacznie wpłyną na wrażliwy krajowy system zdrowotny i sytuację publicznej służby zdrowia w naszych krajach. Znacząco osłabi to również dostępność do leków dla społeczeństwa, stworzy większe obciążenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia1 , i będzie miało negatywny wpływ na wrażliwy krajowy przemysł farmaceutyczny, który już ponosi pełne koszty dostosowania w naszych krajach.

    Generyki stanowiące, przynajmniej ilościowo, większość leków dostępnych na rynkach krajów akcesyjnych i odpowiednio na krajowych listach refundacyjnych, wpływają znacząco na zmniejszenie wydatków pacjentów oraz składek społecznego ubezpieczenia zdrowotnego. Jako że silny sektor generyków jest potężnym bodźcem stymulującym innowacje, tworząc możliwości budżetowe na zakup nowych innowacyjnych leków, jest zatem kluczowym elementem ograniczania kosztów świadczeń.

    Ze względu na wymienione powody, utrzymanie 6-letniego okresu ochrony jest uznane przez niżej podpisanych Ministrów Zdrowia za wysoko priorytetowe i powinno być zawarte w legislacji farmaceutycznej UE dla wszystkich zainteresowanych krajów akcesyjnych.

Ministrowie Zdrowia:
Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii

Podpisane w Mediolanie, 5 września 2003r.

1 Rzeczywiste wydatki od osoby w krajach akcesyjnych na opiekę medyczną są mniejsze niż 400 Euro w porównaniu z ponad 1600 Euro w krajach Unii EuropejskiejWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-09-11
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 10553 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.