Ogłoszenia 
 

Lista ofert spełniających założenia konkursu ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”


Warszawa, 20 lutego 2012 r.Ogłoszenie dotyczące listy ofert spełniających wymagania formalne oraz niespełniających wymagań formalnych w konkursie ofert na wybór Koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.

I. Lista ofert spełniających wymagania formalne:
- Brak ofert spełniających wymagania formalne.
II. Lista ofert nie spełniających wymagań formalnych:
- Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa Oferta nie spełnia warunków formalnych z powodu nieczytelnej pieczęci na załączonym do oferty pełnomocnictwie.

Brakujące dokumenty należy składać listownie w 7-dniowym terminie od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:

Narodowe Centrum Krwi
ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Krwi. W przypadku niedotrzymania terminu, oferta podlega odrzuceniu, chyba że Oferent uprawdopodobni, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-20
Data publikacji:
       2012-02-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-02-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-02-29Małgorzata Woźniak-Juhre wersja archiwalna
2012-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4047 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.