Ogłoszenia 
 

INFORMACJA PRASOWA po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli samorządu lekarskiego, aptekarskiego oraz organizacji pacjentów


MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Agnieszka Gołąbek

Warszawa, 22 lutego 2012 r.INFORMACJA PRASOWA
po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem przedstawicieli samorządu lekarskiego, aptekarskiego oraz organizacji pacjentów


We wtorek, 21 lutego br. odbyło się spotkanie powołanych do współpracy z Ministerstwem Zdrowia Zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich z Cezarym Rzemkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Spotkanie zorganizowane zostało w odpowiedzi na zgłaszane ze strony samorządów lekarskiego i aptekarskiego oczekiwanie wspólnej z Ministerstwem Zdrowia pracy nad przygotowaniem rozwiązań prawnych regulujących bądź korygujących zasady funkcjonowania systemu refundacji leków. Zgodnie z propozycją resortu zdrowia w trakcie spotkania omówione miały zostać przede wszystkim propozycje zmian zgłoszonych przez korporacje lekarską i aptekarską do projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Podczas spotkania przedstawiciele Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej poinformowali, że prace nad projektem rozporządzenia w sprawie recept lekarskich powinny być połączone z przygotowaniem postulowanych przez samorząd lekarski zmian w ustawie refundacyjnej. Wskazali również, że jako członkowie Zespołu nie mogą omawiać uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Reprezentanci samorządu lekarskiego odmówili jednocześnie udziału w dalszej części spotkania, podczas której dyskutowane miały być propozycje zmian zaproponowane do rozporządzenia przez samorząd aptekarski, mimo iż wolę takiej dyskusji zaprezentowali przedstawiciele środowiska aptekarskiego i pacjentów. Wobec absencji przedstawicieli środowiska lekarskiego pozostali uczestnicy spotkania postanowili je zakończyć bez kontynuowania dyskusji.


/-/ Agnieszka Gołąbek
Rzecznik Prasowy

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-22
Data publikacji:
       2012-02-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6334 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.