Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie planowanej nowelizacji wykazów leków refundowanych


  W toku prac prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia przez Zespół ds. Gospodarki Lekami w dniach 12 lutego i 4 marca 2004r. uchwalono, przy zachowaniu przejrzystych reguł następujące kryteria:

  Podtrzymując ustalenia opracowane przez Zespół ds. Gospodarki Lekami w dniach 11 i 25 czerwca 2003 r. dot. zasady sukcesywnego i systemowego zmniejszania rażących rozbieżności cenowych w grupie leków generycznych oraz między nowo wprowadzanymi lekami a ich odpowiednikami o tej samej nazwie międzynarodowej, znajdującymi się w wykazie leków refundowanych, przyjmuje się, że dla produktów już obecnych w wykazie ustala się kryterium maksymalnej rozbieżności d[nieprzekraczającej 50%]d między ceną jednostkową danego leku a ceną jednostkową najtańszego odpowiednika.

  Dla nowo wprowadzanych produktów generycznych, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, drodze podania i podobnej postaci znajdują się w wykazie leków refundowanych, przyjęto zasadę dopisywania tylko tych produktów, których cena za DDD substancji czynnej jest co najmniej o 10% niższa od ceny za DDD tej samej substancji czynnej w preparacie stanowiącym podstawę limitu lub spełniającym warunki do zostania podstawą limitu.

  W odniesieniu do leków niespełniających powyższych kryteriów Minister Zdrowia wystąpi do producentów o zaakceptowanie obniżki cenowej.

  Opakowania znajdujące się na wykazach leków refundowanych, które nie są dostarczane na rynek polski, będą usuwane z tych wykazów na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub producenta.

  Zespół do spraw Gospodarki Lekami postanowił przy najbliższej nowelizacji wykazów leków refundowanych, rozpatrzyć wnioski o refundację złożone do 10 marca 2004 r., dotyczące leków, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, postaci i drodze podania znajdują się w wykazie leków refundowanych.

PRZEWODNICZĄCY
Zespołu do Spraw Gospodarki Lekami
Piotr Błaszczyk

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5964 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.