Ogłoszenia 
 

Komunikat dotyczący zmiany sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.


  W związku z podpisaniem przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w dniu 17 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 27 lutego 2004 r., Nr 31, poz. 274, Ministerstwo Zdrowia informuje, że na podstawie § 9 w/w rozporządzenia wchodzi ono w życie z dniem 13 marca 2004 r. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 156, poz.1831).

  Ministerstwo Zdrowia informuje, że świadczenia zdrowotne ujęte w art. 197 ust 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) udzielone osobom nieubezpieczonym po dniu wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia tj. po 13 marca 2004 r., finansowane będą przez Ministra Sprawiedliwości.

  Jednocześnie zwraca się uwagę, że rozporządzenie zmienia wzór zestawienia tabelarycznego dotyczącego udzielonych świadczeń medycznych, które po wypełnieniu przez świadczeniodawcę wraz z fakturą należy przesłać do Ministerstwa Zdrowia, a w przypadku świadczeń udzielonych na rzecz osób skazanych należy przesłać do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnegoWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4441 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.