Ogłoszenia 
 

Konferencja Ministra Zdrowia pt. „Polskie zdrowie w Unii Europejskiej”


14 marca 2004 roku w Warszawie, odbyła się Konferencja Ministra Zdrowia pt. „Polskie zdrowie w Unii Europejskiej”

Podczas konferencji omówiono stan przygotowań polskiej służby zdrowia do wymogów Unijnych. Wśród poruszanych tematów znalazły się:


1. Polska w Unii Europejskiej

2. Polskie zdrowie w Unii Europejskiej

3. Swobodny przepływ pacjentów i usług.
  Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej.

4. System wzajemnych rozliczeń za udzielone świadczenia zdrowotne
  Zakres, forma i tryb rozliczeń

5. Bezpieczeństwo zdrowotne Kraju

6. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa (tytoń, bhp, biocydy, chemikalia)

7. Swobodny przepływ pracowników ochrony zdrowia
  (wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w zawodach medycznych,
  możliwości zatrudnienia, zakładania firm)

8. Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne chorych i pacjentów

9. Rola procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych

10. Publiczna służba krwi

11. Możliwości wsparcia z funduszy strukturalnych dla regionów, samorządów oraz jednostek ochrony zdrowia

  a) Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy

  b) Możliwości pozyskania przez obszar ochrony zdrowia środków
finansowych z funduszy strukturalnych i innych programów
europejskich


  c) Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego 2003-2008

12. Zasady udzielania pomocy publicznej (państwa) po akcesji.

13. e-Zdrowie oraz monitorowanie jakości w ochronie zdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 17068 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.