Ogłoszenia 
 

Formularz do wypełnienia na temat realizacji ustawy „203”


Pismo ministra zdrowia Leszka Sikorskiego do wszystkich wojewodów.

  W związku z koniecznością uaktualnienia danych dotyczących kosztów wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45), zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z wyłączeniem zakładów nadzorowanych przez MZ, MSWiA i MON informacji dotyczącej realizacji ww. ustawy.
  Plik z wypełnionym formularzem, zawierającym zestawienie danych z poszczególnych spzoz województwa uprzejmie proszę przekazać, w formacie arkusza kalkulacyjnego w formie elektronicznej na adres: a.dabrowski@mz.gov.pl oraz w formie wydruku komputerowego na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, ul. Miodowa 15, 00 - 952 Warszawa.
  Uprzejmie proszę o przekazanie ww. informacji w terminie do dnia 17 maja 2004 r.ZAŁĄCZNIKI

Formularz nt. realizacji ustawy „203”

Wskazówki do wypełnienia formularzaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10898 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.