Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatora zadania wdrożeniowego PO4.5 „Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”


Warszawa, 4 lipca 2012 r.Ministerstwo Zdrowia informuje, że Zespół do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą ,,Polskie Sztuczne Serce”[zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce (Dz.Urz.M.2011.8.66)], powołany w celu rozpatrzenia ofert i wyłonienia realizatora zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”, w zakresie zadania PO4.5 „Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”, zarekomendował Oferenta:
Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Instytut Kardiologii w Warszawie.
Wykonawca: Instytut Kardiologii w Warszawie,
Podwykonawcy: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii oraz Śląskie Centrum Chorób Serca.
Koszty realizacji zadania 700.000 zł, w tym 195.000 zł na aparaturę.
Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie w ramach Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”.

Odwołanie można wnieść do Zespołu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-04
Data publikacji:
       2012-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5453 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.