Ogłoszenia 
 

Ministerstwo Zdrowia zatrudni na umowę cywilno-prawną osobę/firmę do wsparcia administracyjnego zespołu zarządzającego projektem pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”


Ministerstwo Zdrowia
zatrudni na umowę cywilno-prawną osobę/firmę do wsparcia administracyjnego zespołu zarządzającego projektem pn.: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zakres umowy:
Bieżąca obsługa uczestników szkoleń m.in. prowadzenie dyżurów telefonicznych i mailowych,
Redakcja przygotowanych materiałów (w tym prezentacji, ogłoszeń, komunikatów),
Prowadzenie wewnętrznej korespondencji w projekcie oraz dbanie o jej przepływ między Liderem a Partnerem projektu,
Obsługa bieżących spraw związanych z projektem, a zgłaszanych do realizacji przez IW/IP2,
Wsparcie administracyjne w projekcie poprzez gromadzenie i archiwizację dokumentacji projektowej,
Ścisła współpraca z kierownictwem projektu zarówno w powyższych zakresach oraz w ramach pomocniczych prac biurowych,
Utrzymywanie stałego przepływu informacji pomiędzy Liderem a Partnerem projektu w zakresie powyższych obowiązków.

Wymagania:
minimum średnie wykształcenie,
umiejętność redagowania ogłoszeń, komunikatów, prezentacji,
komunikatywność i doświadczenie w zakresie telefonicznego i mailowego kontaktu z klientem,
umiejętność organizacji pracy,
umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz innych urządzeń biurowych np. skaner, kserokopiarka, fax.

W przypadku oferty od firmy powyższe wymagania powinna spełniać osoba wytypowana do bezpośredniej współpracy z Zamawiającym.

Miejsce i czas realizacji umowy:
w siedzibie Zleceniodawcy: ul Długa 38/40, Warszawa,
w godzinach funkcjonowania urzędu: 8.15 – 16.15,
zakładany czas trwania umowy: sierpień 2012 r. – grudzień 2012 r.(Istnieje możliwość przedłużenia umowy do 31 grudnia 2013)

Wymagane dokumenty:
CV,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy,
Wskazanie kwoty brutto proponowanej za realizację umowy – w ujęciu miesięcznym.

Kryteria wyboru osoby do realizacji umowy:
Osoba do realizacji umowy zostanie wybrana w oparciu o przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną i cenę zaproponowaną za realizację umowy. Ministerstwo Zdrowia zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

Terminy:
Termin składania dokumentów 17.07.2012 r. do godz. 10.00,
Pracownik MZ skontaktuję się z wybranymi osobami w celu ustalenia dokładnej godziny.

Informacje dodatkowe:
Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: izielinska@mz.gov.pl
W tytule wiadomości prosimy o zapis „Oferta na umowę zlecenie”,
Szczegółowe warunki, na jakich będzie realizowane zamówienie zostaną ustalone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy wykonawcą a Ministerstwem Zdrowia,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 53 00 122 lub (22) 53 00 334.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-10
Data publikacji:
       2012-07-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-07-10Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2700 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.