Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie wyników konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 1-6 w II półroczu 2013 roku oraz 7-12 w III kwartale 2013 roku


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 rokuOgłoszenie wyników konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa nr 1-6 w II półroczu 2013 roku oraz 7-12 w III kwartale 2013 rokuMinisterstwo Zdrowia informuje, iż w dniu 18 czerwca 2013 r. Minister Zdrowia zaakceptował wyniki dwóch konkursów ofert, których przedmiotem był wybór realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 1-6 w II półroczu 2013 roku oraz 7-12 w III kwartale 2013 roku, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz.1140).

W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych wyłonionych zostało 39 podmiotów leczniczych, z którymi Minister Zdrowia zawrze umowy na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz. 1435), oferent może złożyć do Ministra Zdrowia odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Ministerstwa Zdrowia.

W załączeniu ( plik w formacie *xls) szczegółowe wyniki konkursów ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych nr 1-6 w II półroczu 2013 roku oraz 7-12 w III kwartale 2013 roku


Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
/-/Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-18
Data publikacji:
       2013-06-18
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 7301 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.