Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2005 r., kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz wzorca umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Komunikat Ministra Zdrowia
z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2005 r., kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz wzorca umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  Minister Zdrowia informuje, że przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2005 r., kryteria oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców zostaną ustalone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określi także wzorzec umowy, o której mowa w art. 136 tej ustawy. Projekty wzorców umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców oraz kryteria oceny ofert zostaną skierowane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do szerokich konsultacji społecznych.
  Ustawodawca w art. 137 wyżej wymienionej ustawy określił tryb postępowania zmierzający do wydania rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ze względu na terminy określone w tym przepisie, tryb ten będzie możliwy do przeprowadzenia dopiero w 2005 r. Nie może bowiem zostać zachowany końcowy termin – 30 czerwca – dla uzgodnienia projektu ogólnych warunków umów z Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców.
  Oznacza to, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostanie wydane, w trybie określonym w art. 137 powołanej na wstępie ustawy, w 2005 r. co skutkować będzie tym, że rozporządzenie to będzie miało zastosowanie do umów zawieranych po wejściu w życie tego rozporządzenia.
  W związku z powyższym do umów zawieranych na 2005 r. będą miały zastosowanie dokumenty ustalone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa na wstępie.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13667 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.