Ogłoszenia 
 

Przygotowanie pilotażowego wdrożenia programu zapobiegania samobójstwom, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu.


Szanowni Państwo,

Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisane zadanie.

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie pilotażowego wdrożenia programu zapobiegania samobójstwom, zgodnie ze schematem programu zdrowotnego stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.), w tym dostosowanie projektu programu do wymagań określonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, w oparciu o wstępnie przygotowany projekt programu.

Termin realizacji zamówienia:

W terminie trzech tygodni od daty podpisania umowy.

Dokumenty wymagane od wykonawcy:

Oferta,
Pisemne oświadczenie o dorobku naukowym potencjalnego wykonawcy zamówienia.

Termin składania oferty:

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: d.jozwik@mz.gov.pl do dnia
4 października 2013 r., do godz. 15:30.

Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:

Możliwość wdrożenia rozwiązań zaproponowanych w projekcie programu oraz ocena ich potencjalnej efektywności i skuteczności a także sposobu ewaluacji,
Dorobek naukowy w stosownym obszarze,
Koszt realizacji.

Ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję konkursową składającą się z trzech przedstawicieli Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Informacja o sposobie porozumiewania się:

Dopuszczony jest kontakt drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem faksu.

Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą wyznaczoną do kontaktu w Ministerstwie Zdrowia jest Pani Dominika Jóźwik (tel.: 22 53 00 147, e-mail: d.jozwik@mz.gov.pl, fax: 22 635 58 80).

Załączniki:
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia.
Zał. 2 Formularz oferty.
Zał. 3 Wzór umowy.
Zał. 4 Wstępnie przygotowany projekt programu.
Zał. 5 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z dnia 12 marca 2010 r.).Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-02
Data publikacji:
       2013-10-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3766 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.