Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 7-12 w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. NA OBSZAR WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 3 października 2013 rokuOgłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 7-12 w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. NA OBSZAR WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO


Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w dniu 3 października 2013 r. Minister Zdrowia zaakceptował wyniki konkursu ofert, którego przedmiotem był wybór realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 7-12 w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na obszar województwa podkarpackiego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz.1140).

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniony został jeden podmiot leczniczy, z którym Minister Zdrowia zawrze umowy na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz. 1435), oferent może złożyć do Ministra Zdrowia odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Ministerstwa Zdrowia.

W załączeniu ( plik w formacie *xls) na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 7-12 w okresie od 11 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
/-/Sekretarz Stanu
Sławomir Neumann


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-03
Data publikacji:
       2013-10-03
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-03Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 7130 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.