Ogłoszenia 
 

Szkolenie pn. finansowanie prac badawczych z zakresu Nauk o Życiu


W piątek 7 marca 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się szkolenie dotyczące pozyskiwania środków na badania naukowe w obszarze Nauk o Życiu, w ramach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie konkursów:
- OPUS - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów.
- PRELUDIUM - projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
- SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Podczas szkolenia przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki zaprezentują przykładowe projekty realizowane przez NCN oraz omówią szczegółowo uprawnienia beneficjentów, zasady finansowania projektów, ramy czasowe realizacji projektów, sposób przygotowania wniosków w systemie OSF.

Zaproszenia na szkolenie skierowane zostały do 12 uczelni medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz 16 instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Uczestnikami szkoleń będą kierownicy zespołów badawczych i młodzi naukowcy, którzy planują aplikować w ramach wskazanych konkursów oraz pracownicy administracyjni uczelni i instytutów odpowiadający za formalną część przygotowania wniosków.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-04
Data publikacji:
       2014-03-04
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3073 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.