Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie materiałów opakowaniowych


MINISTER ZDROWIA
Marek Balicki

GŁÓWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY
Dorota Duliban


KOMUNIKAT
z dnia 28 grudnia 2004 r.


  W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 22 kwietnia 2004 r., podaje się do wiadomości, że w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które w procesie postępowania o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nie miały zaktualizowanych i zatwierdzonych w dniu wydania decyzji druków informacyjnych, zezwala się na wykorzystywanie dotychczasowych materiałów opakowaniowych z możliwością posługiwania się nowym numerem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu bez konieczności umieszczania kodu EAN.UCC.

  Powyższe ustalenia obowiązują do dnia 31 października 2005 r. i dotyczą tych materiałów opakowaniowych, które nie zostały zaktualizowane i zatwierdzone po dniu wydania decyzji w sprawie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nawet jeżeli został przyznany kod EAN.UCC z chwilą wydania powyższej decyzji.


GŁÓWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY
MINISTER ZDROWIA
Dorota Duliban Marek Balicki
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 14687 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.