Ogłoszenia 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia drugiej edycji programu "Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych"


Komunikat

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia drugiej edycji programu "Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych"


  Od roku akademickiego 2004/2005 uruchomione zostały tzw. studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych. Studia te przeznaczone są dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo maturalne oraz tytuł zawodowy pielęgniarki/położnej, uzyskany w wyniku ukończenia pięcioletniego liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej. Absolwenci ww. studiów otrzymają tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, a ich kwalifikacje będą uznawane automatycznie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jednocześnie, studia te nie mają charakteru obligatoryjnego. Pielęgniarki i położne mogą (ale nie muszą) skorzystać z tej formy podniesienia kwalifikacji zawodowych. Osoby, które nie zdecydują się na ich podjęcie nie utracą posiadanego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w Polsce.

  Obecnie, uruchomiona została druga edycja programu "Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych". O dofinansowanie kształcenia mogą ubiegać się szkoły wyższe prowadzące ww. kształcenie i posiadające akredytację Ministra Zdrowia, a nie bezpośrednio poszczególne pielęgniarki i położne. Termin składania wniosków upływa w dniu 11 lutego 2005 roku o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w konkursie oraz formaty dokumentów, niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie www.cofund.org.pl/sp. Informacje można także uzyskać pod nr tel. 63 49 567, 63 49 630.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6630 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.