Ogłoszenia 
 

Zaproszenie ogólnopolskich organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów do udziału w spotkaniu z Ministrem Zdrowia


Zaproszenie


  Zapraszamy ogólnopolskie organizacje pozarządowe reprezentujące pacjentów do udziału w spotkaniu z Ministrem Zdrowia. Spotkanie, organizowane w ramach programu „Otwarte Ministerstwo”, zapoczątkuje cykl systematycznych spotkań Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów. Celem planowanych spotkań jest dialog i wymiana informacji pomiędzy Ministrem Zdrowia a przedstawicielami pacjentów. Na spotkaniach będą omawiane najważniejsze elementy polityki Ministerstwa Zdrowia, projekty ważniejszych aktów prawnych, bieżące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz stan realizacji praw pacjentów.
  Spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2005 roku o godz. 12.00 w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia.
  Proponowany program spotkania:
1. Zmiany w zasadach refundacji leków (materiał do dyskusji: „Założenia kierunków zmian w systemie refundacji leków – tezy do dyskusji”)
2. Główne problemy pacjentów w dostępie do leków
3. Propozycje tematów kolejnych spotkań

  Ze względów organizacyjnych proponuję następujące zasady spotkania:
- każdy punkt porządku spotkania zacznie się krótkim wprowadzeniem przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia,
- następnie każda organizacja będzie miała 2 minuty na przedstawienie swojego stanowiska,
- podsumowania punktu dokona Minister Zdrowia,
- organizacje, które nie zabiorą głosu, będą mogły swoje uwagi przekazać do protokołu spotkania na piśmie,
- stenogram całego spotkania wraz z przekazanymi na piśmie uwagami zostanie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

  W spotkaniu weźmie udział po dwóch przedstawicieli ok. 40 organizacji pozarządowych, w tym:
ok. 20 organizacji, które zostaną bezpośrednio zaproszone przez Ministra Zdrowia
ok. 20 organizacji, które zgłoszą chęć udziału w spotkaniu na podstawie niniejszego zaproszenia.

  Ze strony Ministra Zdrowia w spotkaniu wezmą udział: dyrektorzy Departamentu Dialogu Społecznego, Departamentu Polityki Lekowej oraz Biura Praw Pacjenta, a także szef Gabinetu Politycznego.

  Zainteresowane udziałem w spotkaniu organizacje prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz ze wskazaniem dwóch reprezentantów organizacji nie później niż do 31 maja 2005 roku na numer faksu (22) 635-76-87.
Lista organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów - które zgłosiły chęć wzięcia udziału w spotkaniu z Ministrem Zdrowia.


Stenogram ze spotkania Ministra Zdrowia z ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi reprezentującymi pacjentów, w dniu 6 czerwca 2005 rokuWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 24825 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.