Ogłoszenia 
 


Spotkanie Ministra Zdrowia ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi reprezentującymi pacjentów
06 czerwca 2005 roku godz. 12.00 sala Kinowa
Organizacje

podpis

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja Polska Bez Barier
2. Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere
3. Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
4. Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego
5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
6. Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii AMAZONKI
7. Fundacja "Rodzić po Ludzku"
8. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
9. Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę
10. Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię
11. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
12. Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne
13 Fundacja ŻYĆ z CHOROBĄ PARKINSONA
14. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo
15. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
16 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
17. Fundacja Synapsis
18. Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych, (dawniej: Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni)
19. Federacja Konsumentów
20. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
21. Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL – FAMILIA
22. Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Muskowiscydozę MATIO
23. Fundacja Kobiet Polskich Zawsze Zdrowa i Aktywna
24. Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią POL – ILKO
25. Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec Aids BĄDŹ z NAMI
26. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym na Szpiczaka
27. Amazonki Warszawa – Centrum
28. Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Padaczką i Przyjaciół SPOKOJNA GŁOWA
29. Stowarzyszenie Transplantacji Serca
30. Fundacja Urszuli Jaworskiej
31. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA
32. Polski Komitet Zwalczania Raka
33. Stowarzyszenie Amazonek ŻONKIL
34. Polskie Towarzystwo Walki z Muskowiscydozą
35. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV PROMETEUSZE
36. Fundacja Pod Prąd Żółtej Rzeki
37. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
38. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym PONAD
39. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
40. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego
41. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne w Łodzi
42. Fundacja na Rzecz Ludzi Otyłych LINIA
43. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
44. Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera
45. Polskie Towarzystwo Profilaktyki Jaskry
46. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 24154 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.