Ogłoszenia 
 

Minister Zdrowia informuje jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach współfinansowania projektów


Minister Zdrowia informuje jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach współfinansowania projektów - Priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006.

Dofinansowanie będzie udzielane zgodnie z procedurą i kryteriami zaakceptowanymi przez Ministra Zdrowia oraz zgodnie z zapisami Procedury przyznawania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego…” (cz. 83, poz. 11), zatwierdzonej w dniu 22 lutego 2005 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (tekst Procedury dostępny jest na stronie internetowej: www.zporr.gov.pl w części Finansowanie).

Dofinansowanie odbywać się będzie poprzez wsparcie krajowego wkładu publicznego (tzw. wkładu własnego) do projektów. Warunkiem uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa jest zaakceptowanie wyboru projektu zgodnie z systemem naboru projektów przyjętym w ramach ZPORR (Uchwała Zarządu Województwa o przyjęciu projektu do realizacji).

Wymagane dokumenty:
1. Pismo przewodnie do Ministra Zdrowia z prośbą o dofinansowanie wniosku o współfinansowanie projektu.
2. Poprawnie wypełniony formularz o dofinansowanie w ramach współfinansowania projektu (wg wzoru).
3. Kopia standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym aktualny harmonogram płatności dla projektu w części obejmującej rok 2005.
4. Kopia Uchwały Zarządu Województwa o przyznaniu beneficjentowi dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w przypadku, gdy uchwała została podjęta.


Ostateczny termin składania wniosków do rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2005 upływa dnia 15 lipca 2005 roku o godzinie 16:00. Decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa Zdrowia.
Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(0-22) 634-92-67
Formularz o przyznanie dofinansowania w ramach współfinansowania projektu dla Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
1. UZASADNIENIE, OPIS I CEL PROJEKTU
plik w formacie *rtf - (20,0 KB)
plik w formacie *zip - (4,00 KB)
plik w formacie *pdf - (96,0 KB)
2. METRYKA
plik w formacie *xls - (24,0 KB)
plik w formacie *zip - (4,00 KB)
plik w formacie *pdf - (136 KB)


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5623 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.