Ogłoszenia 
 

Zaproszenie ogólnopolskich organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów do udziału w kolejnym spotkaniu z Ministrem Zdrowia


Zaproszenie

Zapraszamy ogólnopolskie organizacje pozarządowe reprezentujące pacjentów do udziału w kolejnym spotkaniu z Ministrem Zdrowia.
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2005 roku o godz. 12.00 w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia.

Proponowany program spotkania:
1. Główne problemy w funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia z perspektywy pacjentów.
2. Sprawy różne


Ze względów organizacyjnych proponuje się następujące zasady spotkania:
spotkanie rozpocznie się krótkim wprowadzeniem przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia,
następnie każda organizacja będzie miała 2 minuty na przedstawienie swojego stanowiska,
podsumowania dokona Minister Zdrowia lub jego przedstawiciel,
organizacje, które nie zdążą zabrać głosu, będą mogły swoje uwagi przekazać do protokołu spotkania na piśmie,
stenogram całego spotkania wraz z przekazanymi na piśmie uwagami zostanie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.


W spotkaniu weźmie udział po dwóch przedstawicieli ok. 40 organizacji pozarządowych. Zaproszenia do udziału w spotkaniu zostały bezpośrednio wystosowane do wszystkich organizacji, które uczestniczył w poprzednim spotkaniu w dniu 6 czerwca 2005 roku. Pozostałe organizacje zainteresowane udziałem w spotkaniu mogą zgłaszać się na podstawie niniejszego zaproszenia.

Ministerstwo Zdrowia będą reprezentować: pan Paweł Sztwiertnia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, oraz Koordynator Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, Dyrektor Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

Zainteresowane udziałem w spotkaniu organizacje prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz ze wskazaniem dwóch reprezentantów organizacji nie później niż do godz. 12.00 w dniu 7 lipca 2005 roku na numer faksu (22) 635-76-87.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7233 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.