Ogłoszenia 
 

Komunikat dotyczący rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej


MINISTERSTWO ZDROWIA
Rzecznik Prasowy
Jan Bondar

Warszawa 30 czerwca 2005 r.
KOMUNIKAT


Ministerstwo Zdrowia informuje, że z dniem 1 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2005 r. nr 116, poz.985).

Rozporządzenie wprowadza dla zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia, a niespełniających wymagań określonych w jego przepisach, okres przejściowy na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do tych wymagań do dnia:
31 grudnia 2010 r. – w przypadku szpitali i innych zakładów przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
31 grudnia 2008 r. – w przypadku pozostałych zakładów opieki zdrowotnej;
pod warunkiem przedstawienia w okresie 6 miesięcy organowi prowadzącemu rejestr (odpowiednio: wojewoda lub minister zdrowia) programu dostosowawczego pozytywnie zaopiniowanego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego a w przypadku szpitali – państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jan BondarMateriał InformacyjnyWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7748 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.