Ogłoszenia 
 

Komunikat dotyczący opinii nt. podstawowego stażu specjalizacyjnego, odbywanego w miejscu pracy farmaceuty właściwym dla danej specjalności


Komunikat
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotyczący opinii nt. podstawowego stażu specjalizacyjnego, odbywanego w miejscu pracy farmaceuty właściwym dla danej specjalności.


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941) ramowy program specjalizacji określa m.in. podstawowy staż specjalizacyjny, odbywany w miejscu pracy farmaceuty właściwym dla danej specjalności, obejmujący szczegółowo określony zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, będących przedmiotem kształcenia specjalizacyjnego, oraz czas trwania i sposób zaliczenia stażu specjalizacyjnego.

W oparciu o ww. przepis Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwzględniając opinię merytoryczną Konsultanta krajowego ds. farmacji aptecznej informuje, iż podstawowy staż specjalizacyjny z farmacji aptecznej może być odbywany jedynie w aptece ogólnodostępnej.

W opinii Konsultanta krajowego ds. farmacji aptecznej nabycie umiejętności określonych w programie specjalizacji z farmacji aptecznej nie jest możliwe bez zaliczenia podstawowego stażu specjalizacyjnego w aptece ogólnodostępnej, określonego programem specjalizacji, co jest równoznaczne z pracą w aptece ogólnodostępnej przez cały okres trwania specjalizacji.

Jednocześnie Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż „Program specjalizacji w farmacji aptecznej” w pkt III ppkt 1 lit. C określa miejsce podstawowego stażu specjalizacyjnego, którym jest apteka ogólnodostępna.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6170 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.