Ogłoszenia 
 

Minister Zdrowia ogłasza nabór kandydatów na członków KRASZM


MINISTER ZDROWIA


działając na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. nr 57, poz. 602, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji – (Dz. U. Nr 83, poz. 904)

OGŁASZA
nabór kandydatów na członków
KRAJOWEJ RADY AKREDYTACYJNEJ
SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO


do zadań której należy:
1. ocena, czy szkoła wyższa, prowadząca kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej, ubiegająca się o akredytację spełnia standardy kształcenia,
2. bieżąca ocena spełniania tych standardów, w szczególności poprzez wizytację, którą zgodnie z § 16 ust. 3 w/w rozporządzenia mogą przeprowadzać wyłącznie nauczyciele akademiccy kształcący pielęgniarki i położne,
3. występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o wydanie akredytacji lub cofnięcie w przypadku niespełnienia standardów kształcenia.


Kandydatów mogą zgłaszać następujące podmioty:
szkoły wyższe kształcące pielęgniarki i położne (uczelnie akademickie i uczelnie zawodowe),
samorząd pielęgniarek i położnych,
stowarzyszenia i organizacje zawodowe pielęgniarek i położnych.


Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe,
doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych,


Wymagania pożądane:
zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego,
posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego.


Kandydatów należy zgłaszać w terminie do dnia 12 września 2005 r.
na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Miodowa 15
00-950 Warszawa
( tel. 0.22 6349416)


Oferty otrzymane po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Wzór wniosku w sprawie zgłoszenia kandydata na członka KRASZMpliki do pobrania

plik w formacie *rtf - (36,0 KB)
plik w formacie *zip - (8,00 KB)
plik w formacie *pdf - (84 KB)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5008 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.