Ogłoszenia 
 

Komunikat Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w związku z zastosowaniem do SPZOZ przepisów ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców


W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2002 r. ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (D.U. z dnia 23.09.2002 nr 155,
poz. 1287) oraz faktem, iż przepisy ww. ustawy stosuje się do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji informuje:


Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U.155.1287) stanowi w art. 1 ust. 2, iż restrukturyzacją są również objęci przedsiębiorcy kwalifikujący się do udzielenia pomocy publicznej w oparciu o przepisy ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, co oznacza, że wśród adresatów ustawy oddłużeniowej należy uwzględnić – obok przedsiębiorców zdefiniowanych w ustawie Prawo działalności gospodarczej – również wszystkie te podmioty, które mieszczą się w definicji przedsiębiorcy publicznego. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, pod pojęciem przedsiębiorcy publicznego rozumie się m.in. „innego przedsiębiorcę z udziałem mienia państwowego lub mienia jednostek samorządu terytorialnego”, a zatem w definicji tej mieszczą się zarówno publiczne placówki służby zdrowia, jak również szkoły publiczne i inne podmioty dysponujące mieniem państwowym lub samorządowym.

Należy jednak zauważyć, że w ustawie z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1171), która weszła w życie z dniem 6 października 2002 r., a więc już po wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji, dysponenci mienia państwowego lub mienia komunalnego zostali wyłączeni z definicji przedsiębiorcy publicznego. Zmiana ta w istotny sposób rzutuje na sytuację tych podmiotów. W celu uniknięcia sytuacji, w której z dobrodziejstwa ustawy restrukturyzacyjnej skorzystałyby jedynie te placówki, które złożyły wnioski o restrukturyzację przed 6.10.b.r., przyjmuje się, iż wszystkie podmioty spełniające kryterium określone w definicji przedsiębiorcy publicznego z ustawy z dnia 20 czerwca 2000 r., mogą ubiegać się o objęcie restrukturyzacją.

Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące ww. ustawy znajdują się na stronach Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-11-13
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 7205 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.