Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie produktów leczniczychMINISTER ZDROWIA
Marek Balicki


GŁÓWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY
Dorota Duliban


KOMUNIKAT
z dnia 26 października 2005r.  W nawiązaniu do Komunikatu z 28 grudnia 2004r. podaje się do wiadomości, że w odniesieniu do produktów leczniczych, które w procesie postępowania o przedłużenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nie miały zaktualizowanych i zatwierdzonych w dniu wydania decyzji druków informacyjnych, zezwala się na wykorzystywanie dotychczasowych materiałów opakowaniowych z możliwością posługiwania się nowym numerem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu bez konieczności umieszczania kodu EAN.UCC.
  Powyższe ustalenia obowiązują do dnia 31 grudnia 2005r. i dotyczą tych materiałów opakowaniowych, które nie zostały zaktualizowane i zatwierdzone po dniu wydania decyzji w sprawie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nawet jeżeli został przyznany kod EAN.UCC z chwilą wydania powyższej decyzji.
Dorota Duliban Marek Balicki
Główny Inspektor Farmaceutyczny Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9248 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.