Ogłoszenia 
 

Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego


Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego (zleconego na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową a Ministerstwem Zdrowia)

Wzór powyższego sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 roku, Nr 193, poz.1891)

Jednocześnie przypominamy, ze sprawozdanie powinno być dostarczone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż 30 stycznia 2006 r.Załączniki do dokumentu : wzor_sprawozdania_z_wzp_15112005.pdf


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-11-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8478 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.