Ogłoszenia 
 

Informacja na temat możliwości pochowania martwo urodzonego dziecka


Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783), zwłoki dzieci martwo urodzonych są chowane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, w tym przypadku będą to krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu karty zgonu, która - jak stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz.U. Nr 153, poz. 1782) - dla dzieci martwo urodzonych wystawiana jest na wniosek osób uprawnionych do ich pochowania.

Ponadto, na wniosek osób uprawnionych zwłoki dzieci martwo urodzonych mogą być spopielone przez zakłady opieki zdrowotnej dysponujące odpowiednimi urządzeniami do tego celu.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7450 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.