Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej


Komunikat Ministerstwa Zdrowia w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 75, poz. 518)


W Dzienniku Ustaw z dnia 4 maja 2006 r. opublikowana została ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, podpisana przez Prezydenta RP w kwietniu 2006 r., po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny zgodności zakwestionowanego przepisu z Konstytucją RP. Zgodnie z art. 3 ustawy, wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 4 czerwca 2006 r.
W art. 2 ustawa określa termin dostosowania prowadzonej działalności do zawartych w niej wymogów do dnia 31 grudnia 2004 r. Z uwagi na niewykonalność ww. przepisu, nie może być on stosowany.
W związku z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym, termin wskazany
w ustawie jest niemożliwy do dotrzymania, dlatego konieczne jest określenie nowego terminu, a także zmiana niektórych przepisów ustawy w celu ich dostosowania do obecnej sytuacji faktycznej i prawnej. Działania w tym zakresie zostały podjęte w trakcie trwającej
w Sejmie procedury kolejnej nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Zaproponowano, aby termin dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy określony został na 31 grudnia 2006 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-05-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8496 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.