Ogłoszenia 
 

Komunikat o realizacji programów profilaktycznych


Komunikat

Stanowisko Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych w sprawie realizacji programów profilaktycznych raka szyjki macicy i raka piersi.


W związku z faktem, że realizacja programów badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy wymaga generalnych zmian, działania Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych i Ministerstwa Zdrowia będą zmierzały do wypracowania, w ciągu najbliższych 2-3 lat, właściwych ram organizacyjnych i standardów jakościowych dla realizacji przedmiotowych badań przesiewowych, koncentrując się w szczególności na:
Bezwzględnym egzekwowaniu od realizatorów badań przesiewowych spełnienia europejskich i światowych standardów jakościowych.
Bezwzględnym udziale lekarzy POZ i pielęgniarek środowiskowych w realizacji programów przesiewowych, w szczególności dotyczących raka szyjki macicy i raka piersi.
Bezwzględnym udziale patologa w ocenie materiału cytologicznego, pobieranego w ramach skryningów raka szyjki macicy.
Wprowadzeniu konieczności stosowania systemu Bethesda przy ocenie materiału cytologicznego.
Stałym podwyższaniu kryteriów jakości w stosunku do placówek realizujących badania przesiewowe.
Wypracowaniu mechanizmów aktywizujących środowisko lekarzy rodzinnych i pielęgniarki środowiskowe do udziału w profilaktyce raka piersi i szyjki macicy.
Usankcjonowaniu wykonywanie badań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy w ramach profilaktycznych badań okresowych pracowników.
Dążeniu do ciągłego zwiększania liczby badań profilaktycznych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Określeniu rygorystycznych warunków konkursowych dla wyłaniania realizatorów programów profilaktycznych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Upowszechnieniu programów profilaktycznych, w celu poprawy zgłaszalności kobiet do udziału w powyższych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-05-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3092 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.