Ogłoszenia 
 

Międzynarodowy Certyfikat Systemu Jakości dla Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia


W dniu 25 listopada 2002 r. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia otrzymał Międzynarodowy Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001-2001 w zakresie usług związanych z organizowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, nadzorowaniem realizacji zamówień publicznych, kompleksowym szkoleniem w obszarze zagadnień dotyczących zamówień publicznych. Oznacza to, że środki publiczne, będące w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, wydawane są z największą starannością, w oparciu o standardy Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (ISO).


Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) normy ISO serii 9000, dotyczące systemów zarządzania jakością, wydała w 1987 roku. W tym samym jeszcze roku państwa Unii Europejskiej przystąpiły do tworzenia programów certyfikacji systemów jakości wdrażanych przez organizacje oraz akredytację jednostek certyfikujących system jakości. Liczba wydanych certyfikatów w stosunku do liczby organizacji w poszczególnych państwach Unii wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. W Polsce zaś liczba certyfikowanych organizacji szacowana jest na ok. 5000, przy ok. 1,8 mln zarejestrowanych podmiotów.


Zakład Zamówień Publicznych jest wydzieloną jednostką Ministerstwa Zdrowia powołaną do wykonywania zadań powierzonych przez Ministra Zdrowia w zakresie organizowania, udzielania i nadzorowania realizacji zamówień publicznych na wyroby medyczne i produkty lecznicze w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nadrzędnymi celami jakościowymi Zakładu Zamówień Publicznych są:
• sprawne i obiektywne organizowanie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego z uwzględnieniem optymalnych terminów
i kosztów
• udzielanie zamówień publicznych firmom najlepiej spełniającym warunki zamówienia i nadzór nad ich realizacją
• organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych i sposobu realizacji zamówień publucznych
• skuteczna realizacja innych zadań w przedmiotowym zakresie zleconych przez Ministra Zdrowia lub samodzielne zakłady opieki zdrowotnej.

Powyższe cele są osiągane poprzez:
• dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań jednostki zlecającej organizowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem właściwej interpretacji obowiązujących przepisów
• doskonalenie procesu organizowania i nadzorowania realizacji zamówień publicznych
• propagowanie wiedzy wśród placówek medycznych w zakresie aktualnych przepisów o zamówieniach publicznych
• jasno sprecyzowane obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności personelu Zakładu Zamówień Publicznych na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
• systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu Zakładu Zamówień Publicznych i świadomości jego wpływu na osiąganie określonych celów jakościowych
• konsekwentną realizację i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-12-17
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4074 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.