Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych


KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA
LISTA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA
PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA
STAŻY KIERUNKOWYCH W RAMACH
SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH


Zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1319) – minister właściwy do spraw zdrowia podaje do wiadomości publicznej listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w formie informacji na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Lista ta jest aktualizowana co najmniej dwa razy w roku według stanu na dzień 1 kwietnia i 1 października.
W załączeniu przedmiotowa Lista.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2365 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.