Ogłoszenia 
 

Materiały prezentowane podczas konferencji
Czy można efektywnie zarządzać publicznym zakładem opieki zdrowotnej


Prezantacja 1 - dotycząca kwestii restrukturyzacji finansowej – rezultatów i kierunków zmian.
Materiał przedstawił pan Piotr Warczyński,
Dyrektor Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.


Prezantacja 2 - dotycząca struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, wyniku finansowego poszczególnych oddziałów, źródeł finansowania w latach 2004-2006, nowoczesnych metody zarządzania, zalet budżetowania, certyfikatów oraz wizji rozwoju szpitala.
Materiał przedstawiła pani Bożena Marcinkowska,
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie


Prezantacja 3 - dotyczaca charakterystyki organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L.Rydygiera w Krakowie w roku 2005, modeli zarzadzania w zakładach, a także głównych barier w osiąganiu wysokiej efektywności zarządzania wraz z rekomendacją.
Materiał przedstawił pan Krzysztof Kłos,
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. L.Rydygiera w Krakowie.


Prezantacja 4 - dotycząca składu organów spółki, kapitału zakładowego i zapasowego, stanu organizacyjnego Centrum, stanu zatrudnienia personelu medycznego, liczbę leczonych w poszczególnych oddziałach, a także założenia do działań na rzecz utrzymania i poprawy jakości w szpitalu, sytuację finansową Centrum i realizację założonych celów.
Materiał przedstawił pan Andrzej Bujanowski
Prezes Zarządu „Pro-Medica“ w Ełku Sp. z o.o.
i jednocześnie Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-10-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7996 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.