Ogłoszenia 
 

Informacja o kursie nt.: „Ochrona radiologiczna pacjenta w rentgenodiagnostyce”


Informacja o kursie nt.:

„Ochrona radiologiczna pacjenta w rentgenodiagnostyce”


organizator: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
ul. Św. Teresy 8
91 348 Łódź
www.kcor.gov.pl


podstawa prawna: Ministra Zdrowia z 25.08.2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2005, nr 194, poz. 1625)


zakres: zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.08.2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2005, nr 194, poz. 1625)


uczestnicy: lekarze posiadający specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarze będący w trakcie takiej specjalizacji, technicy elektroradiologii oraz inne osoby wymienione w rozporządzeniu, które chcą ukończyć część ogólną szkolenia.


potwierdzenie uczestnictwa: dla wszystkich uczestników – zaświadczenie o ukończeniu kursu z informacją o liczbie naliczonych punktów edukacyjnych;dla osób uczestniczących w całym szkoleniu – certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu testowego.


forma zajęć: sobota – niedziela (3 weekendy)


termin:
- 03-04.03, 10-11.03, 17-18.03.2007 kurs 2/2007;
- 12-13.05, 19-20.05 i 26-27.05.2007 kurs 3/2007;
- 09-10.06, 16-17.06 i 23-24.06.2007 kurs 4/2007;
- 08-09.09, 15-16.09 i 22-23.09.2007 kurs 5/2007;
- 06-07.10, 13-14.10 i 20-21.10.2007 kurs 6/2007;
- 01-02.12, 08-09.12 i 15-16.12.2007 kurs 7/2007.


kierownik naukowy: prof. Jerzy Jankowski


miejsce: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia,
ul. Św. Teresy 8,
91-348 Łódź


koszt uczestnictwa: zależny od zakresu uczestnictwa (patrz formularz zgłoszenia)


potwierdzenie uczestnictwa: odpowiednio do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu, poprzez wpłatę na konto Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia sumy wynikającej z zakresu uczestnictwa z dopiskiem „udział w kursie .../2007” oraz odesłanie na adres organizatora wypełnionego zgłoszenia.


konto: NBP O/O Łódź nr 33101013710015151372000000

Sekretariat kursu: Agata Lesiak, Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia,
tel./fax: (042)6314509,
e-mail: kursy@kcor.gov.pl


UWAGI:
1. W przypadku braku dostatecznej liczby uczestników (min. 40 osób) kurs nie odbędzie się, a dokonane wpłaty na kurs zostaną zwrócone.
2. Osoby wyrażające chęć zakwaterowania proszone są o zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu kursu w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu


kalendarza kursów w roku 2007Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 19603 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.