Ogłoszenia 
 

Stanowisko Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia


Stanowisko Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
przyjęte na VII. Posiedzeniu Plenarnym
w dniu 7 maja 2007 r.Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia wyraża swoje głębokie zaniepokojenie utrzymującą się negatywną kampanią propagandową skierowaną przeciwko środowisku medycznemu.

Przedwczesne i nieudowodnione oskarżenia o najcięższe przestępstwa mają swój negatywny skutek społeczny. Lekarz musi być wolny od tego typu nacisków i oskarżeń, aby mógł ratować śmiertelnie chorych ludzi. Publiczne stawianie nieuzasadnionego zarzutu uśmiercania ludzi jest czynem brutalnym, niegodnym i ma wpływ na to, czy i jakie próby ratowania życia człowieka lekarz będzie podejmował.

Bardzo niebezpieczne dla oczywistych potrzeb chorego, jak i z punktu widzenia społecznego jest nazywanie eksperymentem leczniczym procedury, która jest od jakiegoś czasu stosowana, będąc jednocześnie stale doskonaloną. Jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że rzucając cień na przeprowadzony zgodnie z prawem eksperyment leczniczy nie baczy się na to, jak wielu ludzi dzięki takiemu postępowaniu nadal cieszy się życiem. To z takich postępowań, nawet w przypadku braku oczekiwanych efektów na początku, rodzą się nowe metody lecznicze, ratujące potem życie tysiącom ludzi.

Serie ataków na specjalistów z zakresu przeszczepiania organów, podejmujących się leczenia takim sposobem chorób bezpośrednio zagrażających życiu są społecznie szkodliwe i wręcz samobójcze. W ten sposób niszczy się polską transplantologię. Niech o tym świadczy fakt znacznego zmniejszenia liczby tego typu zabiegów w ostatnim okresie i również znaczne zmniejszenie liczby narządów dostępnych do przeszczepienia. W styczniu tego roku przeszczepiono w Polsce 76 nerek i 22 wątroby, ale już w marcu było tylko 44 zabiegi dotyczące nerek i 11 przeszczepów wątroby. Tymczasem krajowa lista oczekujących na przeszczepy to 1624 osoby.

Kto odpowie za śmierć ludzi, którzy mieli jeszcze szansę życia?

Jednocześnie zwracamy się z apelem do lekarzy aby nie odmawiali swojego udziału w zespołach orzekających o śmierci mózgu.

Do społeczeństwa apelujemy o gotowość oddawania organów do dyspozycji transplantologów bez względu na kierowane pod adresem tego środowiska nieudowodnione pomówienia.

Za bardzo ważne uważamy przygotowanie przez zespół specjalistów i wyemitowanie w środkach przekazu, szczególnie w stacjach TV ( najlepiej z udziałem osób po przeszczepach oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych) programów edukujących społeczeństwo o znaczeniu dla ratowania życia ludzkiego zabiegów transplantacyjnych, ich charakteru, konsekwencji i uregulowań prawnych w tym zakresie.


Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia

Prof.zw.dr hab.dr h. c. Maciej Latalski
PRZEWODNICZĄCY

Załączniki do dokumentu : stanowiskorady_11052007.pdf


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2342 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.