Ogłoszenia 
 

Minister Zdrowia podpisał rozporządzenia sprawie recept lekarskich oraz w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki


Warszawa, 18 maja 2007 r.KOMUNIKAT


W dniu 17 maja br. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenia:
1. W sprawie recept lekarskich,
2. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,


Do najbardziej istotnych zmian wprowadzanych w nowym rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich należą:
Obowiązek umieszczania na każdej recepcie z lekiem refundowanym numeru PESEL pacjenta. Umożliwi to jednoznaczną identyfikację pacjenta oraz monitorowanie ilości przepisywanych leków konkretnemu pacjentowi.
Wprowadzenie możliwości wypisywania, podczas jednej wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim, trzech recept na trzy kolejne miesięczne kuracje (recepta odnawialna).
Zrezygnowanie z recept wystawianych na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej (RUM). Zastosowano przepis przejściowy, gdzie recepty wystawiane na takich kuponach mogą być realizowane do dnia 31 grudnia 2008 r.
Odstąpienie od możliwości drukowania recept przez Narodowy Fundusz Zdrowia z pozostawieniem możliwości wydawania upoważnionym podmiotom zakresów liczb mających służyć jako numery recept. Dotychczasowa metoda pozyskiwania druków recept z Funduszu będzie możliwa do dnia 31 grudnia 2007 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych wynika z konieczności dostosowania informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki do zmian dokonanych w rozporządzeniu sprawie recept lekarskich.

Obydwa rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11474 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.